Solbanken

Solbanken är just vad det låter som: en bank för solel. Varje kilowattimme som produceras i en ansluten solcellanläggning sätts in på ägarens solbankskonto och kan därefter användas när som helst – även när solen inte skiner. Överskott av solel kan säljas till Solbanken som kan förse laddstolpar på stan med solparkering. Det kallar vi ett nytt solsystem.

Informationen i Solbanken har sitt ursprung i standardelmätare, som finns monterade i solstolparna, solladdstationerna, och solcellsinstallationerna. Dessa kommuncierar med Solbanken via mobiltelefonnätet eller befintlig internetanslutning, vilket ger Solbanken nära realtidsinformation om när och var solel produceras och används. Det i sin tur ger möjlighet att optimera användningen av solel.

 

Hur det fungerar

Solbanken

Hur det fungerar

Back to Top